Kruipruimteisolatie
Linssen Best B.V. in
Best
<<=Terug naar plaats Best

Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van kruipruimteisolatie in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de kruipruimteisolatieleverancier en installateur. U ontvangt eenmalig een email.

Linssen Best B.V.
Industrieweg 175-181
5683 CC Best

tel: (0)499 371389

Extra informatie

Kruipruimte isolatie   
Kruipruimte-isolatie met Termoparels 
Bodemhygrolatie is een uniek systeem voor warmte- cq. energiebesparing + vochtwering met HR Termoparels. De isolerende eigenschappen beperken het warmteverlies door de vloer. Een samenspel van isolerende en dampremmende eigenschappen remt de waterverdamping vanuit de bodem. Hierdoor vindt geen vochttransport meer plaats via de vloer naar de woning. 
 
Het systeem heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen en blijkt een van de beste methoden te zijn die er in jaren is ontwikkeld. Isolatiewerken Linssen Best b.v. begon in 1977 met het na-isoleren van woningen en gebouwen met Shell Termoparels en vierde al in 1993 de ’’1 miljoenste m2’’ isolatie met EPS Termoparels. 
 
Vocht onder het huis...een probleem met een oplossing! 
 
De natte kruipruimte 
 
In de woningbouw leveren kruipruimten aanhoudend kopzorgen. De grote boosdoener: de te hoge vochtigheidsgraad in de kruipruimte. Deze te hoge vochtigheidsgraad zorgt voor een gunstig klimaat, waarin zwammen en schimmels gedijen. Niet alleen onder de vloer maar ook daarboven. Dus: in de woning. Van medische zijde komen steeds meer aanwijzingen dat hierdoor schadelijke gevolgen ontstaan voor de gezondheid. Voortdurend vochttransport van kruipruimte naar woongedeelte veroorzaakt bovendien energieverlies. 
 
De oplossing is Bodemhygrolatie 
 
Een uniek systeem voor isolatie van de bodem van de kruipruimte en funderingsmuren met belangrijke kenmerken: 
 
 • Beperking van het warmteverlies via de begane grondvloer 
 • Verlaging van de luchtvochtigheid in de kruipruimte 
 
Door het isoleren van de kruipruimte wordt het warmtetransport naar de bodem minder: hierdoor stijgt de temperatuur in de kruipruimte en neemt het energieverlies via de begane grondvloer af. Bodemhygrolatie is tevens dampremmend. Omdat verdamping van vocht energie (warmte) vereist zal, indien de verdamping van vocht geringer wordt, ook minder warmte voor deze verdamping nodig zijn; dit levert eveneens een vermindering van het energieverlies op. Daarnaast leidt een geringere verdamping van vocht tot een verlaging van de luchtvochtigheid in de kruipruimte. 
 
De mogelijkheden 
 
1) 15 cm LOSGESTORTE TERMOPARELS® 
 
Eigenschappen: 
 
 • Rd = 4,05 m2.K/W 
 • Een zeer hoge vochtremming gemeten door TNO. 
 • Een lage kostprijs 
 • Scoort erg goed t.a.v. de milieubelasting. 
 • Is uit zich zelf vochtwerend (35 jaar praktijkervaring) 
 • Behoudt ook werkelijk zijn isolatiewaarde (35 jaar praktijkervaring) 
 • Is bestand tegen humuszuren 
 • Is brandveilig 
 
2) Bodemhygrolatie door middel van elkaar OVERLAPPENDE DUBBELWANDIGE ELEMENTEN van kunststoffolie, bestand tegen vocht en humuszuren, gevuld met HR Termoparels, die op de bodem en tegen de wanden van de kruipruimte worden aangebracht. 
 
De elementen worden overlappend op de bodem van de kruipruimte gelegd en tegen de fundering van de buitenmuren bevestigd. Het systeem is zo snel aan te brengen. Het isolatiemateriaal is gelijkmatige verdeeld en isoleert de gehele kruipruimte. Bij reparaties aan de in de kruipruimte aanwezige leidingen kunnen de bodemhygrolatie-elementen opzij worden geschoven en weer op de plaats worden teruggelegd. 
 
KOMO/BKB, gegarandeerd professioneel aangebracht! 
Het HR-Termoparelsysteem voldoet aan de eisen van KOMO/BKB, kwaliteitsverklaring nr. 40004//82. 
 
Door KOMO/BKB worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd bij de in uitvoering zijnde werken. Deze controles zijn onaangekondigd en richten zich op het niveau van de uitvoering, de vakbekwaamheid en de interne kwaliteitsbewaking. Op deze manier wordt voortdurend voldaan aan de normen en eisen van de Beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen. De HR Termoparels worden uitsluitend aangebracht door specialisten die in eigen huis zijn opgeleid en waarvan de vakbewaamheid voortdurend op peil wordt gehouden. Dit staat garant voor een vakkundige verwerking. Dit biedt u dus een doorlopende zekerheid op duurzame kwaliteit. 
 
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden 
 
Bodemhygrolatie met HR Termoparels is toepasbaar in kruipruimten van bestaande en nieuwe: woningen, bedrijfspanden, utiliteitsgebouwen en overige ruimtes. 
 
Besparing 
 
Door te isoleren met het Bodemhygrolatiesysteem® in combinatie met de witte HR Termoparel bespaart u al snel 3 tot 4 m³ aardgas per m2 vloeroppervlak per jaar. Dit betekent een terugverdientijd van ca 9 jaar voor de meeste woningen! De toename in comfort is echter enorm, wat de grootste beweegreden is van onze klanten. Als het Bodemhygrolatiesysteem gecombineerd wordt met de grijze HR++ Termoparel liggen de besparingen nog hoger. 
 
Technische gegevens 
 
Bodemhygrolatie® bestaat uit elkaar overlappende, dubbelwandige elementen van kunststoffolie gevuld met Termoparels®, die op de bodem en tegen de wanden van de kruipruimte worden aangebracht. Ieder element is ca 600 mm breed en ca 95 mm dik en leverbaar in diverse standaardlengten. De elementen worden gevuld met witte HR Termoparels of grijze HR++ Termoparels. 
 
De folie is gemaakt van polyethyleen, bestand tegen vocht, micro-organismen en humuszuren, doorschijnend blauw van kleur en heeft een treksterkte van 13-20 n/mm2. 
 
Prijsindicatie bodemhygrolatie met HR Termoparels, 
Dit rekenvoorbeeld gaat uit van een gemiddelde woning. 
Aantal m2 kruipruimte incl. opgaand werk, kosten ca. 60 - 70 m2 ca.1950-2275 euro 
 
Subsidie 
 
Wilt u meer weten over financiële voordelen bij isolatie? 
Kijkt u dan voor de mogelijkheden hier voor: 
 
 • Subsidie Nederland 
 • Subsidie Belgie